Sponsoring en Donaties

Beste muziekvrienden,

Om de jeugd, getalenteerde musici en een belangstellend publiek aan ons te binden moeten we zorgen voor een uitdagend programma. Dit kost natuurlijk geld. Steun van onze sponsoren en donateurs is daarbij onontbeerlijk. Wellicht kunt ook u ons een steuntje in de rug geven.

Voor ondernemers, fondsen en instellingen zijn er mogelijkheden om een sponsorovereenkomst aan te gaan. Uiteraard zijn we ook blij met een gift.

Ingeval van sponsoring of een incidentele gift, moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om de Belastingdienst te laten meebetalen. Als u kiest voor een periodieke gift, betaalt de Belastingdienst in ieder geval een substantieel deel mee. Hierna treft u een korte uitleg van de verschillende mogelijkheden.

Eenmalige gift
Uw gift zien wij graag tegemoet op onze bankrekening NL90RABO0129735450.

Als u als betalingskenmerk het woord 'gift' vermeldt, kunt u dit bedrag onder de gebruikelijke voorwaarden in aftrek brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting. Sophia is namelijk een zogeheten culturele ANBI en als zodanig vermeld in het op de website van de Belastingdienst opgenomen ANBI-register.

Bij een eenmalige gift gelden zogeheten aftrekdrempels. Zo moeten de door u in het jaar betaalde giften groter zijn dan een bepaald minimum. Er geldt ook een maximum. Beide grenzen zijn in omvang afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Periodieke gift
Bij een periodieke gift aan Sophia gelden géén aftrekbeperkingen.

Er is sprake van een periodieke gift wanneer u zich verplicht om gedurende ten minste vijf jaar een bepaald bedrag te schenken aan Sophia. Als tegenprestatie ontvangt u via een door u opgegeven emailadres ons maandelijks verschijnende verenigingsblad Het Klankbord. Daarmee blijft u op de hoogte van alle wetenswaardigheden van onze orkesten, de concertagenda etc.

Deelnemers aan onze Club van 100 schenken jaarlijks ten minste € 100. Omdat Sophia een Culturele ANBI is, mag een deelnemer aan de Club van 100, zonder dat er een aftrekbeperking geldt, in plaats van de € 100 die aan Sophia betaald is € 125 in aftrek brengen. Afhankelijk van het voor u geldende maximale tarief aan inkomstenbelasting betaalt de Belastingdienst u na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting maximaal 65%* van uw bijdrage retour.

Leden van onze Club van 100 ontvangen niet alleen Het Klankbord, maar kunnen voor alle door of namens Sophia georganiseerde concerten zitplaatsen reserveren. Daarnaast kunnen zij, na aanmelding, jaarlijks twee vrijkaarten ontvangen voor één door Sophia georganiseerd concert. Met deze clubleden heffen wij aan het begin van het jaar graag het glas tijdens een VIP-ontvangst bij ons jaarlijkse nieuwjaarsconcert.

Om een periodieke gift te kunnen effectueren, is het noodzakelijk dat wij tijdig de daartoe door u af te geven volmacht geheel ingevuld retour ontvangen. De volmacht kunt u retourneren aan Sophia's Vereeniging, Postbus 79, 5175 ZH Loon op Zand. U kunt het formulier ook afgeven aan één van onze bestuursleden.

Na ontvangst van uw volmacht ontvangt u per email een bevestiging met daarbij een uniek kenmerk. Dat kenmerk moet u vermelden in de aangifte Inkomstenbelasting. De email moet u bewaren als bewijs voor de Belastingdienst. Daarnaast verstrekken wij jaarlijks omstreeks maart/april per email een invulinstructie om uw periodieke gift aan Sophia in uw aangifte inkomstenbelasting te kunnen verwerken.

Zoals gezegd, schenken de deelnemers aan de Club van 100 ten minste € 100. Wanneer u een hoger bedrag wenst te schenken, neemt u bij voorkeur vooraf contact met ons op. Als u een email met naam en contactgegevens zendt aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. nemen wij contact met u op.

* het rekenvoorbeeld is gebaseerd op de thans geldende wet- en regelgeving. Het feitelijk door de Belastingdienst te dragen deel van uw gift aan Sophia is niet alleen afhankelijk van die wet- en regelgeving, maar ook van de omvang van de periodieke gift, de omvang en samenstelling van uw inkomen en uw leeftijd.

Sponsoring
Wij zijn op zoek naar ondernemers, fondsen en instellingen die eenmalig of meer structureel een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de aanschaf, de revisie en/of het onderhoud van instrumenten, onze muziekopleiding, de uitvoering van bekende en nieuwe concertwerken, cross-overs met andere kunstvormen et cetera.

Het is het mogelijk om uw naam te verbinden aan een instrument of instrumentengroep door de adoptie daarvan.

Afhankelijk van de omvang van uw sponsorbijdrage verkrijgt u advertentieruimte in ons verenigingsblad Het Klankbord, in één of meer van de in eigen beheer gepubliceerde programmaboekjes en de mogelijkheid om uw bedrijfs- of instellingsnaam te tonen tijdens concerten en andere verenigingsbijeenkomsten.

Ook is het mogelijk uw cliënten, medewerkers en relaties te onthalen bij één of meer van onze concerten of zelfs een speciaal voor u uitgevoerd concert.

Graag overleggen wij uw wensen en onze mogelijkheden met u. Als u meer informatie wenst neemt u dan contact op met ons bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via onze contactpagina.